×

Actualidad

Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales > Actualidad > Baleares > Convocatòria Assemblea General Ordinària del CEESIB
05/03/2008 · Baleares

Convocatòria Assemblea General Ordinària del CEESIB

La junta de govern del CEESIB reunida en sessió ordinària dia 9 de febrer de 2008, i de conformitat amb l’article 25 dels Estatuts del Col•legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB), va decidir convocar l’Assemblea general ordinària el dissabte 15 de març, a les 10:00h en primera convocatòria, i a les 10:30h en segona convocatòria, en la sala Tramuntana de la Fundació Natzaret, situada a l’Av. Joan Miró, 101 de Palma, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any 2007.

2. Aprovació de la gestió del CEESIB 2007.
   Memòria d’activitats 2007.
   Balanç de comptes i liquidació del pressupost 2007.

3. Aprovació pla de feina 2008:
    – Presidència/Vicepresidència.
    – Tresoreria.
    – Secretaria.
    – Vocalia de Menorca.
    – Vocalia d’Eivissa /Formentera.
    – Comissió Formació/Documentació.
    – Comissió Comunicació.
    – Comissió Laboral.
    – Comissió Qualitat.
    – Comissió Estatal.

4. Aprovació del pressupost CEESIB 2008.

5. Explicació compra local.

6. Informacions:
    6.1. Nous àmbits de treball dels educadors/es socials.
    6.2. Títol de grau d’educació de social.
    6.3. Finalització junta de govern 2009.
    6.4. Comissions de feina.

7. Precs i suggeriments.

Palma, 28 de febrer de 2008

Ir a Portada

Buscar


Por fecha